Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Tomter, mark och arrenden / Markanvisningar
Grundundersökning

Markanvisningar

För markområden som i översiktsplaner pekas ut för nya bostäder och som ägs av kommunen tecknas markanvisningsavtal med exploatören. 

Då markanvisningsavtalet är tecknat inleds sedan detaljplanearbetet för markområdet. Marken överlåts till exploatören först när detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 13 juni 2017