Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Planarkivet / Planer som antagits och vunnit laga kraft 2017 / Detaljplan för del av ALVs stugby

Detaljplan för del av ALVs stugby

Detaljplanen för del av Vimmerby 3:3 (del av ALV:s stugby) är antagen av miljö- och byggnadsnämnden. Detaljplanen antogs den 18 januari 2017 och vann laga kraft 20 februari 2017.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i nordvästra delen av Vimmerby stad, norr om Astrid Lindgrens Värld (ALV), intill den befintliga stugbyn, väster om Kohagsgatan. Planområdet omfattar ca 1,2 ha.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra en utökning av Astrid Lindgrens Världs stugby. Planen kommer även att reglera markanvändningen för en ny gång- och cykelbana längs med Kohagsgatan. Planen hanteras med standardförfarande och går inte emot intentionerna i kommunens fördjupade översiktsplan.

Sidan granskad den 25 januari 2017