Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Planarkivet / Planer som antagits och vunnit laga kraft 2017 / Ändring av detaljplan 0884-P392 för del av Vimmerby 3:6 och 3:313

Ändring av detaljplan 0884-P392 för del av Vimmerby 3:6 och 3:313

Ändring av detaljplan för del av Vimmerby 3:6 och 3:313 är antagen av miljö- och byggnadsnämnden. Detaljplanen antogs den 14 december 2016.

Läge

Planområdet är beläget cirka 1 km sydväst om Vimmerby centrum. Området begränsas i öster av Södra Ringleden, i söder av Fönstergatan, i väster av en mindre skogsdunge och i norr av fotbollsanläggningen Ceosvallen. Ändringen av detaljplanen sker i planens östra del.

Syfte

Tillägget av detaljplanen syftar till att minska prickmarken till sex meter samt ta bort n2 bestämmelsen på kvartersmarken, denna förändring ska möjliggöra bättre användning och nyttjande av kvartersmarken. Den underliggande detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för ett verksamhetsområde som kan inrymma lättare industrier, handel och hantverk.

Sidan uppdaterad den 8 december 2016