Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Planarkivet / Planer som antagits och vunnit laga kraft 2017 / Detaljplan för Norrgården, Sörgården 1, Västgården 1 och Mellangården 1

Detaljplan för Norrgården, Sörgården 1, Västgården 1 och Mellangården 1

Detaljplanen för Norrgården, Sörgården 1, Västgården 1 och Mellangården 1 är antagen av miljö- och byggnadsförvaltningen. Detaljplanen antogs den 10 maj 2017 och vann laga kraft den 8 juni 2017.

Detaljplanens läge

Området ligger 500 meter norr om Vimmerbys stadskärna i anslutning till naturparkenPipsvängen. Öster om området finns kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs och västerom området ligger nöjesparken Astrid Lindgrens Värld.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra för bostäder med inslag av skola och vård för att skapaen socialt hållbar stadsutveckling. Inom området finns ett flertal tillfälliga bygglov förvård och skola som givits i strid mot gällande detaljplaners bestämmelser. Dessa verksamheterkommer att legaliseras i och med en ny detaljplan då byggloven kan permanentas.Ålderdomliga byggnadsförbud i form av prickmark har omformats till modernarebyggrätter. Byggrätten har fördelats jämnare i området utan att ökas.

Sidan granskad den 15 juni 2017

Kontakt


  • Stadsarkitekt
    Direkt: 0495-24 14 18