Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Planarkivet / Planer som antagits och vunnit laga kraft 2016 / Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Oxgårdens ställplats)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Oxgårdens ställplats)

Syftet med detaljplanen är möjliggöra för ställplatser åt Oxgården i Vimmerby AB. Exploatören avser att möjliggöra det aktuella området för parkering eller ställplatser. Idag regleras planen för natur. Planen som gäller är antagen år 1990. Planen har hanterats med utökat förfarande enligt 5 kap. PBL.

Planhandlingarna består av:

  • Plankarta med bestämmelser i storlek A3 i skala 1:500
  • Plan- och genomförandebeskrivning
  • Behovsbedömning
  • Samrådsredogörelse
  • Granskningsutlåtande
Sidan uppdaterad den 5 juli 2016