Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Planarkivet / Planer som antagits och vunnit laga kraft 2015 / Norrgården 3

Norrgården 3

Syftet med detaljplanen var att planlägga för hotell, där del av området var natur, samt planlägga för naturmark där området var bostadmark. Planen har upprättats för att möjliggöra en utökning av Oxgårdens verksamhet, fastighet Norrgården 2 i Vimmerby.  

Planhandlingarna består av:

Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Behovsbedömning av MKB
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

 

 

Sidan uppdaterad den 11 november 2014