Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Planarkivet / Planer som antagits och vunnit laga kraft 2015 / Ändringen av detaljplanen för Sagobyn och Kv Laxen

Ändringen av detaljplanen för Sagobyn och Kv Laxen

Detaljplanens syfte är att göra plank, murar, anläggningar och byggnader med anknytning till sago-, teater- och filmmiljöer bygglovfria. Servicebyggnader och VA-installationer kräver fortfarande bygglov.

Planhandlingarna består av:

  • Plankarta
  • Plan- och genomförandebeskrivning
Sidan uppdaterad den 8 september 2015