Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Aktuella planer / Detaljplan för Pistolsmeden 2 och 3

Detaljplan för Pistolsmeden 2 och 3

Kommunen har tagit fram ett planförslag för Pistolsmeden 2 och 3. Förslaget fanns tillgängligt för samråd under perioden 27 februari - 20 mars. 

Detaljplanens läge

Planområdet har en area av cirka 2700 m2 och ligger längs med Storgatan, Bondegatan går sydväst om området. Det är 600 meter till Stora Torget.

Detaljplanens syfte

Trycket på bostäder i centrala Vimmerby har ökat och det finns få bostadstomter lediga att bygga på. Syftet med detaljplanen för Pistolsmeden 2 och 3 är att förtäta området och möjliggöra ett nytt flerbostadshus i tre våningar. Det ska även tillåtas att ha omsorgsboende (vård) i bottenvåningen. Genom förtätningen kommer den idag tomma tomten bättre integreras med intilliggande bebyggelse.

Planprocessen kommer att ske med ett standardförfarande. Planförslaget är upprättat enligt Vimmerbys fördjupade översiktsplan.

Handlingar

Bakgrund

Detaljplanen har under tiden 16 oktober- 6 november varit på samråd. Ändringar som har gjorts är bland annat: redogjort i plan och genomförandebeskrivningen hur dagvatten ska infiltreras, renas och fördröjas. Det är reglerat i plankartan max tre våningar.

Vad händer sedan?

Eventuella synpunkter som kommer in under granskningstiden sammanställs och bemöts av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som har lämnat in synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före antagande av detaljplanen. Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas.

Om du har synpunkter på detaljplanen ska du ha framfört dem senast under granskningstiden. Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Mer information

Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på vår sida om Planprocessen. Har du frågor kan du kontakta Gabriel Helgesson på 0495-24 14 17 eller gabriel.helgesson@hultsfred.se.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 21 mars 2018