Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Aktuella planer / Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Rönnbärsgatan)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Rönnbärsgatan)

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:3, Rönnbärsgatan. Förslaget finns tillgängligt för samråd under perioden 7 mars - 28 mars.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i Vimmerbys centrala delar, i utkanten av den gamla stadskärnan.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus i Vimmerby centrum i ett område där den stadsmässiga gestaltningen och fastighetsstrukturen har stor betydelse. Detaljplanens syfte är även att reglera gaturummen i enlighet med gällande gestaltningsprogram Vackra Vimmerby.

Planprocessen kommer att ske med ett sk standardförfarande. Planförslaget är upprättat i enlighet med Vimmerbys fördjupade översiktsplan (2016).

Handlingar

Vad händer sedan?

Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen. Utifrån information och synpunkter som kommit fram i samrådet bearbetas planförslaget.

Därefter kommer detaljplanen att vara tillgänglig granskning. Då visas det planförslag som kommunen har för avsikt att anta. Alla berörda intressenter får då en sista möjlighet att lämna synpunkter innan kommunfullmäktige tar ställning till om planen ska antas.

Om du har synpunkter på detaljplanen ska du ha framfört dem senast under granskningstiden. Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Mer information

Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på vår sida om Planprocessen. Har du frågor kan du kontakta Gabriel Helgesson på 0495-24 14 17 eller gabriel.helgesson@hultsfred.se.

Sidan uppdaterad den 8 mars 2018