Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Aktuella planer / Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet)

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Nybbleområdet). Förslaget fanns tillgängligt för samråd mellan 3 oktober - 24 oktober 2016. 

Läge

Området är beläget i Vimmerby stads nordvästra del, väster om Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet Vimmerby 3:3. Drygt 400 meter söder om planområdet ligger nöjesanläggningen Astrid Lindgrens Värld (ALV) och avstånd till Vimmerby stads centrum är cirka 2 km. Planområdet avgränsas i söder av Nybblevägen (grusväg 19303) som fortsätter mot Östra Nybbletorpet. I öster avgränsas planområdet av Kohagens villabebyggelse, i väster av Östra Nybbletorpet och i norr av skogsområde. Planområdet omfattar cirka 6,8 ha.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i området med möjlighet att bygga vårdboende eller skola. Kommunen är i stort behov av planlagd byggbar mark för bostäder.

Handlingar

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 30 september 2016