Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Aktuella planer / Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Näs parkering)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Näs parkering)

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs kulturkvarteret. Detaljplanen antogs den 18 december av kommunfullmäktige men har blivit överklagad och därmed skickats till mark- och miljödomstolen i Växjö. Vill du följa deras beslut har de följande målnummer hos domstolen: P439-18.

Läge

Planområdet är beläget cirka 1 km från Vimmerbys centrum. Området begränsas av villakvarteret Oxeln i norr och öster samt Prästgårdsgatan och Skogsgatan i väster och söder.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för en parkeringsanläggning (cirka 2500 m2) i nära anslutning till Astrid Lindgrens Näs. Planen hanteras med standardförfarande och går inte emot intentionerna i kommunensfördjupade översiktsplan.

Antagandehandlingar

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 21 februari 2018