Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Aktuella planer / Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Näs parkering)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Näs parkering)

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Näs parkering. Miljö- och byggnadsnämnden godkände detaljplanen den 11 november 2017. Detaljplanen avses att antas den 18 december av kommunfullmäktige i Vimmerby.

Inför antagande

Upplysningar om kommunfullmäktiges sammanträde meddelas i en kungörelse minst en vecka innan sammanträdet. Kungörelsen sätts upp på kommunens anslagstavla och publiceras i Vimmerby Tidning. I kungörelsen finns uppgifter om tid och plats för sammanträdet och information om de ärenden som kommunfullmäktige kommer att behandla.

Läge

Planområdet är beläget cirka 1 km från Vimmerbys centrum. Området begränsas av villakvarteret Oxeln i norr och öster samt Prästgårdsgatan och Skogsgatan i väster och söder.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för en parkeringsanläggning (cirka 2500 m2) i nära anslutning till Astrid Lindgrens Näs. Planen hanteras med standardförfarande och går inte emot intentionerna i kommunensfördjupade översiktsplan.

Antagandehandlingar

Sidan granskad den 20 november 2017