Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Aktuella planer / Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Kv Yxan och Kv Korgen)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Kv Yxan och Kv Korgen)

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:3, Kv Yxan och Kv Korgen. Förslaget fanns tillgängligt för granskning under perioden 19 april - 11 maj. 

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 2 kilometer norr om Vimmerby centrum i anslutning till bostadskvarteren Yxan och Korgen.

Detaljplanens syfte

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby tätort. Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i centrala och attraktiva lägen.

Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i ett område där infrastruktur redan är utbyggt. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i en våning.

Genom förtätningen kan så kallade ”lucktomter” mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.

Handlingar

Vad händer sedan?

Eventuella synpunkter som kommer in under granskningstiden sammanställs och bemöts av kommunen i ett granskningsutlåtande. De som lämnat synpunkter får ta del av granskningsutlåtandet före antagande av detaljplanen.

Därefter tas planen upp i miljö- och byggnadsnämnden som tar ställning till om planen ska antas av kommunfullmäktige. Om planen godkänns skickas den vidare för antagande vid nästkommande fullmäktigemöte.

Om du har synpunkter på detaljplanen ska du ha framfört dem senast under granskningstiden. Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Mer information

Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på vår sida om Planprocessen. Har du frågor kan du kontakta Sara Dolk på 0495-24 14 18 eller sara.dolk@hultsfred.se.

Sidan granskad den 14 maj 2018