Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Aktuella planer / Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Kv Fårtickan)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3 (Kv Fårtickan)

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Vimmerby 3:3, Kv Fårtickan. Förslaget finns nu tillgängligt för samråd. Samrådstiden är 2-23 februari.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1 kilometer norr om Vimmerby centrum i anslutning till bostadskvarteren Fårtickan, Svaveltickan och Eldtickan.

Detaljplanens syfte

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby tätort. Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i centrala och attraktiva lägen.

Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i ett område där infrastruktur redan är utbyggt. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i en våning.

Genom förtätningen kan så kallade ”lucktomter” mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.

Handlingar

Vad händer sedan?

Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen. Utifrån information och synpunkter som kommit fram i samrådet bearbetas planförslaget.

Därefter kommer detaljplanen att vara tillgänglig granskning. Då visas det planförslag som kommunen har för avsikt att anta. Alla berörda intressenter får då en sista möjlighet att lämna synpunkter innan kommunfullmäktige tar ställning till om planen ska antas.

Om du har synpunkter på detaljplanen ska du ha framfört dem senast under granskningstiden. Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Mer information

Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på vår sida om Planprocessen. Har du frågor kan du kontakta Sara Dolk på 0495-24 14 18 eller sara.dolk@hultsfred.se.

Sidan uppdaterad den 1 februari 2018