Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Detaljplaner / Aktuella planer / Detaljplan för del av Vimmerby 3:2 (Krönsmon)

Detaljplan för del av Vimmerby 3:2 (Krönsmon)

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vimmerby 3:2, "Krönsmon". Förslaget fanns tillgängligt för samråd under perioden 1 december - 22 december. 

Detaljplanens läge

Planområdet ligger ca 1,5 km väster om Vimmerby centrum längs riksväg 23/34. Området har en area på cirka fem hektar.

Detaljplanens syfte

För att kunna tillgodose marknadens behov av tillgängliga handelstomter föreslås att detaljplanen medger handel, industri, kontor och drivmedelförsäljning för de exklusiva skyltlägena längs riksväg 23/34 på Krönsmon. Området utgör cirka 5 hektar av gällande detaljplans planlagda industrimark på totalt 17 hektar.

I översiktsplanens tätortsfördjupning utpekas området för industri och verksamheter. Gällande detaljplan anger användningen industri med höga krav på estetik för skyltläget längs riksvägen.

Planprocessen kommer att ske med ett så kallat standardförfarande.

Planhandlingar

Vad händer nu?

Eventuella synpunkter som kommer in under samrådstiden sammanställs och bemöts av kommunen. Utifrån information och synpunkter som framkommit i samrådet bearbetas planförslaget. Därefter kommer detaljplanen att vara tillgänglig för granskning. Då visas det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Samtliga berörda intressenter ges då en sista möjlighet att lämna synpunkter innan miljö- och byggnadsnämnden tar ställning till om planen ska antas.

Om du har synpunkter så ska du ha framfört dessa senast under granskningstiden. Annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Vill du läsa mer om hur planprocessen fungerar kan du göra det på vår sida om Planprocessen.

Har du frågor?

Har du frågor om detaljplanen får du gärna höra av dig till Gabriel Helgesson, 0495-24 14 17 eller gabriel.helgesson@hultsfred.se.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 8 januari 2018