Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Aktuella program och projekt / Vackra Vimmerby / Om Vackra Vimmerby

Om Vackra Vimmerby

För att skapa en vacker och hemtrevlig miljö för dig som bor i Vimmerby och för att stärka kommunens attraktionskraft som besökmål arbetar Vimmerby kommun med projektet Vackra Vimmerby.

Vad har hänt?

I mars 2011 beslutade kommunstyrelsen i Vimmerby kommun att arbeta vidare med möjligheten att skapa ett vackrare Vimmerby. Det finns också nedskrivet i kommunens övergripande vision för 2012-2022.

Under två års tid fick sedan flera arkitektbyråer lämna en intresseanmälan till projektet Vackra Vimmerby med förslag på hur Vimmerby kan bli vackrare. I juni 2013 visades tre slutgiltiga förslag för kommunstyrelsen. För att få reda på vad vimmerbyborna tyckte ställdes de tre förslagen ut på biblioteket och på kommunens webbplats under sommaren där man också kunde lämna sina synpunkter.

Av de tre förslagen blev det Tengbom AB som fick uppdraget att presentera ett förslag på gestaltningsprogram för Vackra Vimmerby. De startade arbetet under våren 2014. Under arbetet har de gett invånarna i Vimmerby möjligheten att bidra med sina åsikter, bland annat genom gemensamma gåturer i staden och vid öppet hus.

I början av 2015 presenterade Tengbom AB ett förslag på gestaltningsprogram. För att få veta invånarnas tankar om förslaget hade de möjligheten att tycka till om förslaget från den 25 februari till och med den 18 mars. Förslaget fanns att ta del av i stadshusets entré och på kommunens webbplats där de också kunde lämna sina synpunkter.

Intresset för att tycka till om Vackra Vimmerby var stort. Drygt 50 synpunkter har kommit in och sammanställts i en samrådsredogörelse för Vackra Vimmerby. En del av dessa synpunkter och tankar har lett till revideringar av gestaltningsprogrammet medan andra synpunkter som inte hör till programmet har skickats till rätt person. Många synpunkter har handlat om stora torget, parkeringar och projektets budget. Du hittar alla inkomna synpunkter till höger på sidan.

Den 22 juni 2015 blev gestaltningsprogrammet för Vackra Vimmerby antagen av kommunfullmäktige.

Vad händer sedan?

Kommunen kommer löpande att verka för att genomföra de förändringar som programmet föreslår. Vilka åtgärder som blir aktuella kan variera från år till år, men generellt tänker man att börja med centrumdelen, stadens entréer och därefter jobba sig inifrån centrum och ut. Allt detta under en tioårsperiod.

Sidan granskad den 2 mars 2018