Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Samhällsplanering / Aktuella program och projekt / Nya vård- och omsorgsboendet / Kommunens ambition
Kommunens äldreomsorg ska kännetecknas av värdighet och god kvalitet.

Kommunens ambition

Kommunens äldreomsorg ska kännetecknas av värdighet och god kvalitet. Verksamheten präglas av en helhetssyn och samordning.

Ett salutogent synsätt ska prägla både utveckllingen av äldreomsorgen och utformningen av byggnaderna. Det salutogena synsättet innebär en fokusering på faktorer som är hälsofrämjande. Vardagen för de boende ska vara meningsfull, begriplig och hanterbar. Utemiljön ska locka till aktivitet och utevistelse.

Längs med huskropparna och Borgaregatan kommer en ny, fin gång- och cykelväg att anläggas. Denna är till för allmänheten som därmed kommer att få ta del av boendets fina omgivningar samtidigt som säkerheten för gående och cyklister på denna strädka ökar i och med att ingen väg längre finns i närheten.

Sidan uppdaterad den 5 mars 2015