Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Natur / Våtmarksplan för Vimmerby kommun

Våtmarksplan för Vimmerby kommun

Våtmarksplan för Vimmerby kommun antogs av kommunfullmäktige 29 september 2009. Syftet med våtmarksplanen är att kartlägga de mest gynnsamma lokalerna för anläggning eller restaurering av våtmarker.

Flertalet av de naturliga våtmarkerna har försvunnit från dagens skogs- och jordbruksmarker. Genom att nyskapa eller restaurera våtmarksområden kan man uppnå ett eller flera syften i våra ekosystem. Även lokala, regionala och inte minst nationella miljömål, till exempel Myllrande våtmarker och Ingen övergödning, gynnas av sådana åtgärder.

Det är betydelsefullt att våtmarker anläggs på "rätt plats", och att markägare eller arrendatorer är medvetna om vikten av våtmarkernas roll i jordbruks- och skogslandskapen. Genom att ta hänsyn till jordar med risk för näringsläckage, utdikningsföretag och historiskt kartmaterial visar våtmarksplanen på lämpliga områden för anläggning eller restaurering av våtmarker i Vimmerby kommun.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 25 januari 2017

Kontakt