Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Natur / Provfiske

Provfiske

Vimmerby kommun har många sjöar och vattendrag och med detta följer också ett stort ansvar. Människans exploatering av naturen gör att vi måste försöka hjälpa den. För att veta hur vi ska kunna hjälpa den på rätt sätt måste vi lära känna naturen. Genom att kontrollera till exempel djursamhällen i naturen kan vi dra slutsatser och vidta åtgärder. Provfiske är ett verktyg för miljökontroll under ytan.

Vad är provfiske?

Att provfiska en sjö innebär att man lägger ett förutbestämt antal provfiskenät på förutbestämda platser. Provfiskenät kan se lite olika ut men alla bygger på samma princip. Nätet består av ett antal olika maskstorlekar, från små till stora, som förekommer i samma omfattning. Antalet nät bestäms av sjöns areal och maxdjup och fördelas över sjöns olika djupzoner.

Varför provfiskar man?

Det är viktigt att varje provfiske har ett tydligt syfte. Givetvis påverkar man sjön och dess invånare genom ett provfiske. Därför är det viktigt att man ser större fördelar med provfisket än de nackdelar det för med sig.

Ett vanligt syfte är att man genom en inventering av sjöns fiskbestånd vill kunna försäkra sig om att man vidtar rätt åtgärder för miljön, till exempel rätt kalkning i områden som är försurade.

Ett annat kan vara att man inför en utplantering, av till exempel gös, vill veta om sjön har de nödvändiga förutsättningarna för en sådan åtgärd.

Resultaten från alla utförda provfisken rapporteras till SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). SLU lagrar dem i en databas som finns tillgänglig för alla via internet. Se om du kan hitta din sjö!

Sidan granskad den 1 mars 2018

Kontakt