Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Natur / Lokala Naturvårdsprojekt

Lokala Naturvårdsprojekt

För att öka engagemanget och satsningarna på den lokala naturvården kan kommunen tillsammans med intresseorganisationer ansöka om LONA-bidrag för att starta ett lokalt naturvårdsprojekt. LONA är ett statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt.

Det är bara kommunen som kan ansöka om LONA-bidrag och vara projektansvariga. Däremot kan intresseorganisationer komma med idéer på projekt. De kan också samverka med kommunen i projekt eller driva projekt.

För att få LONA-bidrag måste projektet uppfylla flera krav. Du kan läsa om kraven på Naturvårdsverkets webbplats. Ansökan om LONA-bidrag ska göras till länsstyrelsen. Det är de som beslutar om vilka projekt som ska få bidrag. Nästa tillfälle för att ansöka om LONA-bidrag är den 1 december 2017. Har du en idé ska du ta kontakt med kommunen i god tid innan.

Projekt som pågår

Under 2011 fick projektet Ivars udde bidrag från statliga Lokala Naturvårdsprojekt (LONA). 

Projekt som är avslutade

Under åren 2004-2010 har ett antal Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) genomförts i Vimmerby kommun med stöd av statliga bidrag. Dessa är:

Sidan granskad den 19 mars 2018