Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Nedskräpning

Nedskräpning

Det är förbjudet att skräpa ned utomhus. Det gäller oavsett om det är ute i naturen, på allmän plats eller inom bebyggda områden. Trots att det är förbjudet att skräpa ned drabbas allt fler platser av nedskräpning. Nedskräpning kan ske med till exempel glas, plast, papper, däck, plåt, gamla maskiner, byggavfall eller skrotbilar.

Om du har klagomål

Om du vill klaga på nedskräpning ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Om du inte vet vem som är fastighetsägare eller om denne inte gör något åt situationen kan du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen. De anmälningar om nedskräpning som kommer in till miljö- och byggnadsförvaltningen lämnas i regel vidare till Polisen för utredning.

I första hand ska naturligtvis den som skräpat ned se till att platsen blir städad. Kan den personen inte hittas hamnar ansvaret på kommunen, fastighetsägaren eller i vissa fall Trafikverket.

Skrotbilar

En skrotbil är en bil som är övergiven, har lågt värde och är i dåligt skick. Skrotbilar klassas i många fall som nedskräpning men det kan också röra sig om miljöfarlig verksamhet. Till exempel kan uppställning av bilar ses som en mellanlagring för skrotbilar vilket är en miljöfarlig verksamhet.

Skrotbilar räknas som farligt avfall eftersom de innehåller giftiga ämnen som läcker ut i naturen. De kan till exempel innehålla kvicksilver, olja, bly, svavelsyra och bensin. Skrotbilar skräpar inte bara ner utan skadar miljön. Har du en bil som behöver skrotas måste du därför lämna in den till en auktoriserad bilskrotare. På bilskroten tar de hand om de miljöfarliga komponenterna och plockar bort återvinningsbara delar.

Om du ser en övergiven skrotbil eller vill få en skrotbil bortforslad kan du anmäla detta till den kommun som bilen står i. Att göra en sådan anmälan kostar inget för dig som gör anmälan.

Vanvårdad fastighet

En väldigt skräpig och ovårdad tomt eller ett hus som står och förfaller ses som en vanvårdad fastighet. Läs mer om det på vår sida om vanvårdad fastighet.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 28 november 2017

Kontakt