Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Brandfarlig vara

Brandfarlig vara

Ska du hantera större mängder brandfarlig vara måste du söka tillstånd hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Som brandfarlig vara räknas brandfarlig gas, brandfarlig vätska och brandreaktiva varor.

När behöver jag tillstånd?

Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på mängd och typ av brandfarlig vara. Mängden är inte förbrukad mängd utan hur mycket som hanteras eller lagras som mest vid något tillfälle. Nedan ser du vilka gränsvärden som finns. Tänk på att när gränsvärdet för en vara överskrids måste du söka tillstånd för alla brandfarliga varor som du förvarar.

Gäller det en verksamhet är det den som bedriver verksamheten som ska söka tillstånd, inte fastighetsägaren. Du kan läsa mer om detta på webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Hur ansöker jag om tillstånd?

Du ansöker genom att fylla i blanketten ”Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara”. Du hittar blanketten till höger på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Till ansökan ska du också skicka in:

  • Situationsplan
  • Byggnadsritning
  • Föreståndarintyg
  • Riskutredning 
  • och ibland klassningsplan.

Du hittar blankett för anmälan om föreståndarintyg till höger på sidan.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 3 april 2018