Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Avlopp / Enskilda avlopp

Enskilda avlopp

Om du inte kan ansluta till det kommunala avloppsnätet måste du anlägga ett enskilt avlopp som renar och tar hand om ditt avloppsvatten. Oftast är det fastigheter på landsbygden som har enskilda avlopp. Vill du anlägga ett nytt enskilt avlopp eller göra om ditt avlopp måste du söka tillstånd eller göra en anmälan hos miljö- och byggnadsförvaltningen.

När behöver jag söka tillstånd eller göra en anmälan?

Vill du anlägga ett enskilt avlopp med wc måste du ansöka om tillstånd. Ska du ändra ett befintligt enskilt avlopp eller om utsläppet bara gäller bad-, disk- och tvättvatten kan det räcka med att du gör en anmälan.

Hur ansöker jag om tillstånd eller gör en anmälan om enskilt avlopp?

Du ansöker om tillstånd eller gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Ansökan eller anmälan om enskilt avlopp”. Du hittar blanketten till höger på sidan. Blanketten och bifogade handlingar skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vad kostar det?

För att handlägga din ansökan eller anmälan om enskilt avlopp tar vi ut en avgift enligt taxa som är antagen av kommunfullmäktige. Hur mycket det kostar att handlägga din ansökan beror på om det är ett eller flera hushåll som ansöker om det aktuella avloppet och om det är flera fastighetsägare. För ett hushåll är kostnaden i normalfallet 6 000 kronor.

Tänk på detta när du ska anlägga ett enskilt avlopp

Det är ofta nödvändigt att ta hjälp av en sakkunnig när du ska anlägga ett enskilt avlopp. De kan hjälpa dig att ta reda på vilken anläggning som passar för just dig. Markens genomsläpplighet och grundvattennivån på platsen är avgörande.

Det är även viktigt att ta hänsyn till, till exempel, närliggande vattentäkter. Om din anläggning måste ligga i anslutning till vattendrag eller andra känsliga vattenområden kan det krävas särskilda anordningar för att minimera utsläpp av fosfor.

Bland länkarna till höger på sidan finner du en lista på entreprenörer som har genomgått en diplomeringsutbildning för enskilda avlopp. Det är dock inte ett krav att man måste vara diplomerad för att få lägga avlopp.

Ibland kan det vara svårt att få plats med en avloppsanläggning på sin egen tomt. Då kan du tvingas lägga anläggningen på en angränsande fastighet. I dessa fall bör du upprätta servitut. Mer information om detta finner du på Lantmäteriets webbplats.

Viktigt att veta för dig som äger ett enskilt avlopp

Att släppa ut avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet eftersom det ska leda till problem för miljön och hälsan. Därför ska din avloppsanläggning, enligt lag, vara utformad så att avloppsvattnet tas om hand utan att det innebär besvär för människors hälsa eller miljön. Det är du som fastighetsägare som ska se till att ditt avlopp fungerar och uppfyller de krav som finns i miljöbalken.

Vet du att din avloppsanläggning inte uppfyller de krav som finns måste du genast åtgärda detta. Glöm inte att söka tillstånd eller att göra en anmälan. Du får inte anlägga en ny avloppsanläggning utan tillstånd.

Vill du att livslängden ska bli så lång som möjligt för just ditt avlopp kan du ta en titt på våra skötselråd. Du hittar dem till höger på sidan.

Varför är det viktigt att rena avloppsvattnet?

Enskilda avlopp belastar miljön och kan även innebära risker för hälsan. Därför är det viktigt att din avloppsanläggning uppfyller de krav som finns på rening.

Om avloppsvatten som inte har renats tillräckligt släpps ut till våra sjöar, åar och bäckar kan det leda till syrebrist med dålig lukt som följd. Det kan också orsaka övergödning som leder till algblomning, igenväxta sjöar och ännu mer syrebrist. Kraftig övergödning och syrebrist kan i sin tur leda till att fiskar dör och minskad biologisk mångfald. I vissa områden är vattendragen extra känsliga för utsläpp.

Det är även mycket viktigt att förhindra att smitta sprids från avloppsvattnet. Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan dricksvattnet bli förorenat. I vissa fall kan det räcka med att borsta tänderna i brunnens vatten för att bli sjuk.

Avlopp som fungerar dåligt kan också sprida smittämnen till närliggande sjöar och vattendrag där människor vistas eller badar. Barn är särskilt känsliga för förorenat dricks- och badvatten.

Mer information

Vimmerby kommun är medlemmar i avloppsguiden. Det är en webbplats där du hittar mycket information om enskilda avlopp. Vill du veta mer om lagstiftning och allmänna råd kan du besöka Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 14 augusti 2017