Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Avlopp

Avlopp

När du inte har möjlighet att ansluta till en kommunal eller annan allmän anläggning får avloppet lösas enskilt för ett hus eller för några hus i grupp.

Enskilda avlopp innebär belastning på miljön och kan också ge upphov till hälsorisker. Nya avloppsanläggningar ska prövas enligt miljöbalken innan de utförs.

I kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen finns tillståndskrav för inrättande av annan toalett än vattentoalett.

I avloppsguiden hittar du information om det mesta som rör enskilt avlopp. Läs mer, se länk i högerkolumnen.

Sidan granskad den 14 augusti 2017