Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Avfall och återvinning / Undantag kring hushållsavfall och avloppsfraktioner / Uppehåll i tömning av slamavskiljare

Uppehåll i tömning av slamavskiljare

Om du inte använder ditt avlopp som planerat kan du ansöka om uppehåll i hämtning av slam från slamavskiljaren. Du kan få uppehåll i maximalt fem år.

Du kan få uppehåll om anläggningens funktion inte äventyras. Uppehållet får heller inte medföra risk för olägenheter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Du ska ange vilka skäl du har till uppehållet i din ansökan.

Så gör du en ansökan

Du ansöker genom att skicka in blanketten "Ansökan om uppehåll i tömning av slamavskiljare". Blanketten hittar du till höger på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din ansökan tar vi ut en avgift på maximalt 1500 kr. Vi kan vid närmare kontakt lämna ett tydligare besked.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 14 augusti 2017

Kontakt