Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Avfall och återvinning / Undantag kring hushållsavfall och avloppsfraktioner / Uppehåll i hämtning av sopor och latrin

Uppehåll i hämtning av sopor och latrin

Om du inte kommer att använda din fastighet på ett tag så kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen. Det måste vara en tidsperiod på minst sex månader för permanentbostäder och minst en hel hämtningssäsong för fritidshus.

Det är viktigt att du lämnar in din ansökan i tid. Minst en månad i förväg för permanenthus. Om ansökan gäller ett fritidshus och du tänker ansöka om uppehåll i hämtning för innevarande år måste du lämna in ansökan senast den 1 april. Du kan få uppehåll i maximalt fem års tid.

Så gör du en ansökan

Du ansöker genom att fylla i blanketten "Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor och latrin". Blanketten hittar du till höger på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din ansökan tar vi ut en avgift på 375 kronor.

Sidan granskad den 1 september 2017

Kontakt


  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 40

  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 39