Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Avfall och återvinning / Undantag kring hushållsavfall och avloppsfraktioner / Total befrielse från kommunal renhållning

Total befrielse från kommunal renhållning

Du kan ansöka om att få total befrielse från kommunal renhållning. För att få befrielse måste fastighetens bostadsbyggnad vara i sådant skick att du inte kan använda den för bostadsändamål inom överskådlig framtid (minst fem års tid).

Vid denna typ av befrielse ska fastigheten stå obebodd. Det innebär att hushållsavfall inte ska uppstå på fastigheten. Som fastighetsinnehavare har du vid denna typ av dispens inte heller tillgång till kommunens avfallshantering vid återvinningscentral. Vid denna typ av befrielse tas ingen renhållningsavgift ut.

Så gör du en ansökan

Du ansöker genom att fylla i blanketten "Ansökan om total befrielse från kommunal renhållning". Blanketten hittar du till höger på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din ansökan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 750 kronor.

Sidan granskad den 1 september 2017

Kontakt


  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 40

  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 39