Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Avfall och återvinning / Undantag kring hushållsavfall och avloppsfraktioner / Övriga undantagsfall

Övriga undantagsfall

Du kan få dispens för andra typer av undantag än de som finns ovan. För att få dispens för en annan typ av undantag måste det ses som jämförbart med något av undantagen ovan. Grundförutsättningen för att få dispens är att avfallet kan tas omhand så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Ett exempel på ett ”övrigt undantagsfall” är frågor om dispens vid verksamheter eller företag där hushållsavfall uppstår och detta avfall ska hämtas genom kommunens försorg.

Så gör du en ansökan

Det finns ingen blankett för att ansöka om dispens för övriga undantagsfall. Om du vill göra en ansökan om ett annat undantag ska du höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen. Beskriv ditt ärende för oss och fråga efter vilka uppgifter du behöver lämna in för att vi ska kunna handlägga just ditt ärende. Din ansökan kommer sedan att prövas av miljö- och byggnadsnämnden.

Sidan granskad den 1 september 2017

Kontakt


  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 40

  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 39