Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Avfall och återvinning / Undantag kring hushållsavfall och avloppsfraktioner / Kompostering av hushållsavfall

Kompostering av hushållsavfall

Du får alltid kompostera trädgårdsavfall på din egen fastighet, så länge det inte uppstår olägenheter för din omgivning. Om du vill kompostera annat hushållsavfall måste du först göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Det kan till exempel vara matavfall.

Kompostering ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Komposten bör helst vara en varmkompost men i vissa fall kan en kallkompost tillåtas. Det ska även finnas utrymme på fastigheten för att ta hand om kompostjorden.

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten "Anmälan om kompostering av hushållsavfall". Blanketten hittar du till höger på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 750 kronor.

Sidan granskad den 1 september 2017

Kontakt


  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 40

  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 39