Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Avfall och återvinning / Undantag kring hushållsavfall och avloppsfraktioner / Eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp

Eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp

I vissa fall kan du få tillstånd för att själv ta hand om slammet från din egen avloppsanläggning. Vilka krav som gäller beror på om det finns någon vattentoalett ansluten eller inte.

Om en vattentoalett är ansluten

Du kan få befrielse från tömning av slamavskiljare till vilken vattentoalett är ansluten om du har en jordbruksfastighet. En förutsättning för att få befrielse är att du kan visa att slammet tas omhand på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Du måste även ha tillräckliga spridningsarealer.

Om en vattentoalett inte är ansluten

Befrielse från tömning av slamavskiljare till vilken endast bad-, disk och tvättvatten avleds kan även vanliga fastighetsinnehavare få. För att få befrielse måste du visa att slammet tas omhand på ett lämpligt sätt. Du måste även ha tillgång till tillräckliga spridningsytor för slammet.

Så gör du en ansökan

Du ansöker genom att fylla i blanketten "Ansökan om eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp". Blanketten hittar du till höger på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. Om en vattentoalett är ansluten kostar ansökan 1500 kronor. Om en vattentoalett inte är ansluten kostar ansökan 750 kronor.

Sidan granskad den 14 augusti 2017

Kontakt