Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Avfall och återvinning / Undantag kring hushållsavfall och avloppsfraktioner / Eget omhändertagande av latrin

Eget omhändertagande av latrin

Du kan få ta hand om latrin i förmultningsanläggning eller kompost på din egen fastighet. Då krävs det att du visar att det kan ske på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Därför ska din anmälan ha en detaljerad beskrivning av anläggningen och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.

Så gör du en anmälan

Du anmäler genom att fylla i blanketten "Anmälan om förmultnings-, förbrännings- eller latrintoalett samt eget omhändertagande av latrin eller urin". Blanketten hittar du till höger på sidan. Anmälan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din anmälan tar vi ut en avgift på 1500 kronor.

Sidan granskad den 14 augusti 2017