Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Avfall och återvinning / Undantag kring hushållsavfall och avloppsfraktioner / Egen hantering av restprodukter från kretsloppsanpassad avloppsanläggning

Egen hantering av restprodukter från kretsloppsanpassad avloppsanläggning

Om du har en kretsloppsanpassad avloppsanläggning kan du få dispens för att själv hantera restprodukterna. För att få dispens måste näringsämnen och mullämnen nyttiggöras. Du kan få dispens i maximalt fem års tid.

Så gör du en ansökan

Du ansöker om dispens genom att fylla i blanketten ”Ansöka om eget omhändertagande av produkter från kretsloppsanpassade avloppssystem”. Blanketten hittar du till höger på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Tänk på att du måste göra en anmälan eller ansökan om enskilt avlopp för en ny avloppsanläggning. Du kan läsa mer om det på vår sida om enskilda avlopp.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. För större anläggningar tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 750 kronor.

För mindre anläggningar tar vi ut en avgift på 750 kronor. Men om du gör ansökan i samband med att du anmäler nyinstallation av en kretsloppsanpassad avloppslösning så reduceras avgiften.

Sidan granskad den 14 augusti 2017