Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Avfall och återvinning / Undantag kring hushållsavfall och avloppsfraktioner / Befrielse från att lämna hushållsavfall

Befrielse från att lämna hushållsavfall

Du kan ansöka om att få befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen. För att få befrielse måste du själv kunna hantera och omhänderta allt ditt hushållsavfall på din egen fastighet. Det måste ske på ett godtagbart sätt ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Vid denna typ av befrielse ska fastigheten vara bebodd. Som fastighetsinnehavare har du fortfarande tillgång till kommunens avfallshantering vid återvinningscentral. Vid denna typ av befrielse kan du få betala en grundavgift enligt kommunens renhållningstaxa.

Så gör du en ansökan

Du ansöker genom att fylla i blanketten "Ansökan om befrielse att lämna hushållsavfall från bebodd fastighet". Blanketten hittar du till höger på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Avgift

För att handlägga din ansökan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 750 kronor.

Sidan granskad den 1 september 2017

Kontakt


  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 40

  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 39