Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Miljöskydd / Avfall och återvinning / Elda trädgårdsavfall och ris

Elda trädgårdsavfall och ris

I trädgården samlas ofta löv, kvistar och annat avfall som vi gärna vill bli av med. För att bli av med trädgårdsavfallet kan du kompostera det på din egen fastighet eller lämna det till kommunens återvinningscentral. Beroende på vart du bor kan du också få elda trädgårdsavfallet om du inte kan använda det för kompostering. I så fall måste du meddela räddningstjänsten.

Om trädgårdsavfallet inte kan komposteras kan du få elda upp det om du bor i ett område utanför detaljplan eller fördjupad översiktsplan som har märkts ut på kartorna i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljö. Du hittar dokumentet till höger på sidan. Om du ska elda trädgårdsavfall måste du kontakta räddningstjänsten och meddela detta. Deras kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Du får bara elda torrt trädgårdsavfall under dygnets ljusa timmar. Eldningen måste ske utan risk för olägenheter för människors hälsa och miljön. Du får inte elda under perioden 1 maj till 30 september för då är det generellt eldningsförbud enligt Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Sidan granskad den 21 september 2017

Kontakt


 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Direkt: 0495-24 14 35

 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Direkt: 0495-24 14 40

 • Växel: 0492-76 90 00
  Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
  Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
  Fax: 0492- 132 60
  Lundgatan 15
  598 40 Vimmerby