Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Livsmedel / Dricksvatten

Dricksvatten

Dricksvatten brukar kallas för vårt viktigaste livsmedel. Därför finns det också hårda krav för att vattnet ska ha bra kvalitet. Kom ihåg att det är den som producerar dricksvattnet som är ansvarig för kvaliteten.

Egen dricksvattenbrunn

Om du har en egen brunn är det du själv som ansvarar för dricksvattnet. Det innebär att det är du som måste sköta och kontrollera din brunn men också åtgärda eventuella brister. Du kan läsa mer om det på vår sida om egen dricksvattenbrunn.

Kommunalt vatten

Om du har kommunalt vatten ansvarar kommunen för dricksvattnet. I Vimmerby kommun är det Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB) som ansvarar för produktionen och distributionen av dricksvattnet. Det är VEMAB som sköter driften av de kommunala vattenverken medan miljö- och byggnadsnämnden kontrollerar de kommunala vattenverken.

Eget vatten i livsmedelsverksamheter

Om du har en livsmedelsverksamhet där du använder vatten från egen brunn är du ansvarig för kvaliteten. Du måste även registrera brunnen som ett livsmedelsföretag. Du kan läsa mer om detta på vår sida om eget vatten i livsmedelsverksamheter.

Sidan granskad den 4 december 2017

Kontakt