Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Kartor, mätningar och GIS / Mätningar

Mätningar

Mätteknikerna på miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med mätuppdrag för privatpersoner, företag och kommunala förvaltningar. Nedan beskrivs några av de mätuppdrag som vi kan hjälpa till med. Hör av dig till oss om du har frågor eller vill göra en beställning.

Husutstakning

När du har fått bygglov kan det i vissa fall ha ett krav på att du ska göra en husutstakning. För att göra en husutstakning kan du välja att anlita kommunens egna mättekniker eller annan sakkunnig som kommunen godkänner. Det ska vara en person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer.

Husutstakning sker när du har fått startbesked. Det går ut på att säkerställa att huset placeras på det ställe som du har angett i den situationsplan du skickade med i din ansökan om bygglov. Utstakningen är också ett skydd mot att byggnaden inte inkräktar på en angränsande fastighet.

Du kan läsa om hur en husutstakning går till på vår sida om Husutstakning - så går det till.

Hjälp att hitta fastighetsgränser

Om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan vi i vissa fall hjälpa dig att återfinna gränsens rätta läge. Vi försöker då hitta gränspunkternas markeringar som oftast är i form av ett järnrör.

Skulle markeringen av någon anledning saknas markerar vi gränspunkten med en stakkäpp eller med spraymarkering. Detta sker endast under förutsättning att gränspunkterna finns väl koordinatbestämda i förrättningsunderlaget för fastigheten.

Saknas tillräckligt noggrant underlag krävs en fastighetsbestämning. Det görs genom en lantmäteriförrättning. Tänk på att en gränsutvisning med stakkäpp inte är juridiskt bindande. En försvunnen gränsmarkering kan bara återutsättas genom en lantmäteriåtgärd. I båda dessa fall måste du göra en beställning direkt till Lantmäteriet.

Andra mätuppdrag vi hjälper till med

  • Mätning för kartprodukter (primärkarta, grundkarta, nybyggnadskarta)
  • Byggmätning
  • Ledningsmätning (utsättning, inmätning)
  • Projekteringsmätning
  • Avvägning
  • Lägeskontroll
  • Inmätning efter önskemål

Får ni verkligen gå in på min fastighet utan lov?

Ja, det får vi! Enligt 11 kap. 8 § i plan- och bygglagen så har vi rätt att gå in på din fastighet för tillsynsärenden, kartframställning och liknande. Självklart knackar vi alltid på först och presenterar oss om någon är hemma. Om du är tveksam får du gärna be om att få se ID.

Sidan granskad den 29 november 2017

Kontakt