Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Kartor, mätningar och GIS / Avgifter för kartor och mätningar

Avgifter för kartor och mätningar

När du beställer en karta eller ett mätuppdrag tas en avgift ut. Avgiften baseras på kart- och mättaxan som är antagen av kommunfullmäktiga. Alla avgifter tas ut med stöd av plan- och bygglagen. Här ser du taxan i sin helhet. 

Priser för utstakning byggnad

Beskrivning Belopp
Grovutstakning, 4 hörn (3 timmar x 880 kr)  2 640 kronor
Extra hörn 200 kronor/styck 
Finutstakning, 4 linjer (6 timmar x 880 kr)  5 280 kronor
Extra linjer 250 kronor/styck

Extra platsbesök och arbete som tillkommer debiteras per timme.

Priser för gränsutvisning

Beskrivning Belopp
Hjälp att hitta gränsmarkeringar debiteras
för nedlagd tid. Restidsersättning debiteras
med 440 kronor (30 minuter).
880 kronor/timme 

Priser för nybyggnadskarta

Beskrivning Belopp
Tomtyta upp till 2 000 m2  (5,5 timmar x 880 kr) 4 840 kronor
Tomtyta större än 2 000 m2 (kostnaden utgår
från nedlagd tid, dock lägst 4 840 kronor)
880 kronor/timme

Priser för nyttjanderättsavgift digital primärkarta

Beskrivning Belopp
Digitalt utdrag ur primärkartan,
ej fältkontrollerad 
280 kronor/hektar (lägst 280 kr)

Priser för övriga uppdrag

Beskrivning Belopp
Timdebitering 880 kronor 

Moms

Moms på 25 procent tillkommer i alla uppdrag utom för nybyggnadskarta.

Om kart- och mättaxan

Taxan fört kart- och mätverksamheten antogs av kommunfullmäktige 2015-11-23, § 262/2015.

Taxan har indexjusterats av miljö- och byggnadsnämnden 2016-12-14, § 200. Det innebär att timavgiften är 880 kronor per timme från och med 2017-01-01.

Till höger på sidan hittar du alla beslutsdokument.

Sidan granskad den 10 januari 2018