Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Verksamhet med hälsoskydd / Tillfälligt boende

Tillfälligt boende

Lokaler för tillfälligt boende som hotell, vandrarhem, pensionat med mera behöver du inte anmäla till kommunen. Däremot måste du följa Miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Vi rekommenderar att du kontaktar miljöförvaltningen för att få mer exakt information. Kommunen genomför olika sorters tillsyn, hälsoskydds- och livsmedelstillsyn. Intervallen på de återkommande tillsynsbesöken baseras på en tillsynsplan och du blir debiterad en avgift för detta.

Tillsyn enligt Miljöbalken

Miljö- och byggnämnden har till uppgift att prioritera tillsynen av:

  • byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen
  • samlingslokaler där många människor brukar samlas
  • hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad
  • campinganläggningar och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor

 Bestämmelser som rör tillfälliga boenden

Om du driver ett hotell eller ett pensionat måste du ha tillstånd från polisen. Detta gäller om du tar emot minst nio personer samtidigt eller om verksamheten omfattar minst fem gästrum. Läs mer om detta i Lag om hotell och pensionatsrörelse, se länk i högerkolumnen.

Om det i verksamheten ingår någon form av livsmedelshantering ska alltid miljöförvaltningen kontaktas.

Sidan uppdaterad den 10 oktober 2014

Kontakt