Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Verksamhet med hälsoskydd / Allmänna och offentliga lokaler

Allmänna och offentliga lokaler

Godkännande av skola, bassängbad, hygienisk verksamhet, solarier med mera.

 Verksamheter som är anmälningspliktiga är:

• verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
  behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning
  av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra
  liknande skärande eller stickande verktyg
• bassängbad för allmänheten eller som används av många
  människor
• förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
  förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola,
  specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller
  resurscenter.
• verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten.

Anmälan

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts till tillsynsmyndigheten, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Offentliga lokaler

Enligt miljöbalken ska särskild uppmärksamhet ägnas åt offentliga lokaler för att undvika risker för olägenheter för människors hälsa eller för miljön i dessa.

Miljö- och byggnämnden har tillsyn över offentliga lokaler. Exempel på offentliga lokaler är skolor, förskolor, vårdlokaler, samlingslokaler, hotell, pensionat, vandrarhem, idrottsanläggningar och badanläggningar.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 10 oktober 2014

Kontakt