Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Boendemiljö / Radon

Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns i marken, luften, byggnadsmaterial och grundvattnet. När vi andas in radonhaltig luft kan våra luftvägar och lungor skadas. Dessutom ökar risken att drabbas av lungcancer. Radon varken syns, luktar eller smakar. Därför är radonmätning det enda sättet att upptäcka radon.

Hur mäter jag radon?

Det är enkelt att mäta radon och du kan göra det själv. Mätsäsongen för radon startar den 1 oktober och pågår till den 30 april. Mätningen ska göras under minst två månader men helst tre för att få ett årsmedelvärde. Mätdosorna ska placeras i minst två bostadsrum, där ni som bor i hushållet vistas mest, men inte badrum, förråd eller tvättstuga. Dosorna ska vara placerade på samtliga våningsplan med boutrymmen.

Hur beställer jag en radonmätning?

Du kan beställa en radonmätning genom miljö- och byggnadsförvaltningen. Om du vill beställa en mätning kan du kontakta Sven af Ekenstam på 0495-24 14 40 eller Frida Rosén på 0495-24 14 39. När du har gjort beställningen tar det upp till en vecka innan du får dosorna.

Hur mycket kostar en radonmätning?

Nedan ser du hur mycket en radonmätning kostar om du beställer genom miljö- och byggnadsförvaltningen:

Flerbostadshus som beställer mer än ett mätpaket 325 kronor, inklusive moms, per mätpaket med två detektorer
Villor 375 kronor, inklusive moms, per mätpaket med två detektorer
Extra detektorer 150 kronor, inklusive moms, per extra detektor

För att få ett snabbt och ungefärligt värde, till exempel om du ska köpa hus, kan du göra en korttidsmätning. Vill du göra en korttidsmätning kostar det:

475 kronor, inklusive moms, per mätpaket med två detektorer.

238 kronor, inklusive moms, per extra detektor

Kom ihåg att korttidsmätningen är rådgivande. Långtidsmätningen är det enda säkra alternativet. 

Vad kan jag göra om radonhalten är för hög?

För att sänka radonhalten inomhus finns flera saker du kan göra. Du kan till exempel täta mot marken, förbättra ventilationen, installera radonsug eller radonbrunn. Innan du väljer någon åtgärd är det nödvändigt att du vet varifrån radonet kommer.

Vem har ansvar för att mäta radon?

Flerbostadshus
I flerbostadshus är det fastighetsägarens skyldighet att se till att radonhalterna inte överstiger gränsvärdena. Fastighetsägaren ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet. Radon ingår i egenkontrollen. Har inte fastigheten blivit undersökt kan det vara dags att göra det. Om radonhalten i inomhusluften ligger under gränsvärdet behöver inga åtgärder vidtas. Om det ligger över kan det åtgärdas förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt.

Nytt hus
Om du ska köpa ett hus måste du själv ta reda på om det finns problem med radon eftersom radon inte betraktas som ett dolt fel. Säljare och mäklare har en skyldighet att upplysa dig om eventuella radonproblem som de har kännedom om. Har ingen mätning utförts kan du begära att köpekontraktet ska ha en paragraf som ger dig rätt att mäta i efterhand och som anger hur kostnaderna för eventuell sanering ska fördelas. Ska du bygga ett nytt hus? Glöm då inte att kontrollera marken innan du bygger.

Radonbidraget är borttaget

Du kan inte längre söka bidrag från länsstyrelsen för sanering av huset om radongashalten är för hög. Däremot kan du för vissa åtgärder få rotavdrag för radonsanering i byggnaden. Du kan läsa mer om rotavdrag och skattereduktion på Skatteverkets webbplats.

Sidan granskad den 3 april 2018