Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Boendemiljö

Boendemiljö

Större delen av våra liv vistas vi inomhus. Därför är det mycket viktigt att inomhusmiljön i våra bostäder, skolor, förskolor och andra lokaler där vi vistas, är så bra som möjligt. Buller, fukt, mögel, lukt, temperatur och radon är några exempel på vad som påverkar vår inomhusmiljö.

Om du har klagomål

Störs du av något när det gäller boendemiljön ska du i första hand vända dig till den som orsakar störningen. Om du inte är nöjd med resultatet ska du vända dig till husets styrelse eller fastighetsägare. Du ska även höra av dig till dem om du har problem med fasta installationer, underhåll, skador och liknande i ett hyreshus eller bostadsrätt som påverkar inomhusmiljön. Det gäller även för att få veta resultat på till exempel utförda radonmätningar. De är skyldiga att utreda och åtgärda detta.

Får du inte hjälp av styrelsen eller fastighetsägaren så kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. För att kunna hjälpa dig så snabbt och effektivt som möjligt är det bra om du använder blanketten ”Anmälan om problem med boendemiljön”. Blanketten ska du först skicka till din hyresvärd.

Om du inte får svar från din hyresvärd inom två veckor eller om hyresvärden inte vidtar de åtgärder som behövs kan du skicka en kopia av blanketten till miljö- och byggnadsförvaltningen. Du kan i vissa fall även vända dig till hyresgästföreningen, om du är medlem.

Grannar som stör
Om du upplever att dina grannar stör ska du i första hand prata med dina grannar om detta. Om det inte hjälper ska du höra av dig till styrelsen eller fastighetsägaren. De är skyldiga att utreda och åtgärda detta. Får du inte hjälp av dem kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Klagomål på annan fastighet
Har du klagomål på en annan fastighet, till exempel industri eller nöjeslokal, ska du vända dig till den som driver verksamheten. Det är alltid den som driver en verksamhet som enligt lag är ansvarig för att närboende eller andra inte utsätts för onormala störningar.

I till exempel skolor och förskolor är det verksamhetsutövaren som har ansvaret. Det är oftast rektorn. Fastighetsägarna kan ha ett visst ansvar i frågan men detta måste bedömas från fall till fall.

Om du inte får hjälp av dem kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Försök då att sakligt beskriva störningen och när du besväras av den. Det underlättar vår bedömning.

Läs mer

På dessa sidor kan du läsa mer om de faktorer som påverkar din inomhusmiljö och hur det påverkar dig:

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan granskad den 5 januari 2018

Kontakt


  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 40

  • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
    Direkt: 0495-24 14 39

Anonymitet

Om du uppger ditt namn när du kontaktar miljö- och byggnadsförvaltningen kan du inte vara anonym vid handläggningen av ärendet.