Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Eldning / Vedeldning

Vedeldning

Väljer du att elda med ved eller pellets använder du en förnyelsebar råvara till skillnad från till exempel olja. Den koldioxid som tillförs vid vedeldning är en del av det naturliga kretsloppet och bidrar inte till växthuseffekten så som fossila bränslen gör. Men felaktig eldningsteknik och dåliga pannor kan leda till ökad brandrisk och utsläpp som är farliga för miljön och hälsan.

Vad händer om jag eldar på fel sätt?

Utsläppet av flyktiga organiska kolväten (VOC), partiklar och cancerframkallande ämnen får anses utgöra de allvarligaste miljö- och hälsoproblemen från småskalig vedeldning. Utsläppen drabbar framförallt astmatiker och människor med luftrörs- och andningsbesvär. En del cancerframkallande ämnen faller ned på åkrar och tillförs människan via födan.

I stora delar av dagens samhälle bor vi tätt inpå varandra i villabebyggelse, radhus och kedjehus. Vid felaktig eldning kan ett stort antal människor i den närmaste omgivningen påverkas. Många klagar över irritation av luftvägarna, att det luktar illa och att det sprids sot när grannarna eldar. Miljö- och byggnadsnämnden kan tvingas minska eller förbjuda användandet av din anläggning om den orsakar problem för människors hälsa.

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid vedledning är brandrisken. Det kan börja brinna i pannrummet eller skorstenen till följd av tjärbildning. Tjärbildning uppstår till exempel vid pyreldning, det vill säga för liten lufttillförsel. Det är även viktigt att sota ofta. Prata med skorstensfejaren för att få veta vad som gäller för din anläggning.

Vad ska jag tänka på när jag eldar?

 

 • Det är viktigt att veden är ordentligt torr. Den ska ha huggits, kluvits och sedan legat på tork under tak minst en vår- och sommarsäsong innan den används. Veden hinner inte bli torr om du hugger vinterns behov under sommaren. Veden ska förvaras under tak.
 • Förbränning ska alltid ske vid god syretillförsel. Stryp inte lufttillförseln för att det ska brinna längre.
 • Sota ofta. Sotbeläggning sänker verkningsgraden och risken för brand ökar.
 • Studera hur röken ser ut när du eldar. Svart rök är alltid ett tecken på felaktig eldning. Mindre rök är lika med bättre förbränning och lägre bränsleförbrukning.
 • Det är inte tillåtet att elda skräp, sopor, målade brädor eller liknande. Enbart det papper som används för att tända eldstaden får eldas.
 • Komplettera pannan med ackumulatortank i tillräcklig storlek eller om ni byter panna, byt till en miljögodkänd. Nya miljögodkända pannor kräver ackumulatortank för att förbränningen ska bli den utlovade.

Anmälan vid installation eller ändring av eldstad

Om du ska installera en eldstad eller ändra en befintlig eldstad måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Läs mer om det på vår sida om Anmälan (för åtgärder som inte kräver bygglov).

Sidan granskad den 28 november 2017

Kontakt


 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Direkt: 0495-24 14 40

 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Direkt: 0495-24 14 39