Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Eldning

Eldning

Miljö- och hälsoaspekter kring eldning

Så påverkas vi av eldning

När organiska material bränns bildas ämnen som smutsar ner och luktar illa. Tyvärr ökar då även risken för att du kan drabbas av astma eller lungcancer. Miljö- och hälsoproblem i samband med eldning är därför ett uppmärksammat ämne.

Om du störs av eldning

Störs du av eldningsrök från en granne? Många har fläktstyrd ventilation, vilket kan leda till att du får in grannens eldningsrök i din bostad. I första hand ska du då vända dig till din granne och informera om problemet som du upplever.

Eldning i större omfattning skall godkännas av räddningschef. Eventuell besiktning kan genomföras.

 • Elda inte vid torr och blåsig väderlek
 • Elda bara torrt material, aldrig fuktiga kvistar, blött gräs och våta löv.
 • Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom område med detaljplan är förbjuden under tiden 1 april - 30 november.
 • Elda enbart trädgårdsavfall (ej målat och tryckimpregnerat virke, gummi, plast med mera, då detta bildar giftig rök)
 • Se till att snabbt få fart på elden, vilket lättast sker om avfallet är helt torrt.
 • Informera brandförsvaret inför större brasor
 • Ha alltid släckutrustning till hands, till exempel vattenslang.

All eldning sker på eget ansvar. Vid oaktsamhet kan vite utdömas.

Planerad eldning ska anmälas till Räddningstjänsten,  0492-76 93 30
Sidan granskad den 10 augusti 2012

Kontakt


 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Direkt: 0495-24 14 40

 • Växel: 0492-76 90 00
  Direkt: 0492-76 93 30 (huvudstation)
  Mobil: 070-297 25 08 (räddningschef i beredskap Vimmerby)
  Fax: 0492- 132 60
  Lundgatan 15
  598 40 Vimmerby