Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Egen dricksvattenbrunn

Egen dricksvattenbrunn

Du som har en egen brunn är själv ansvarig för att sköta om din brunn och kontrollera dricksvattnets kvalitet. Att du sköter om din brunn och kontrollerar den genom att ta vattenprover är viktigt ur hälsosynpunkt och för att undvika akut sjukdom.

Vattenkvaliteten i din brunn kan förändras över tid. Därför är det viktigt att du regelbundet kontrollerar ditt dricksvatten. Du kontrollerar brunnen genom en okulär kontroll och vattenanalys.

Okulär kontroll

Innan du gör en analys av vattnet kan du göra en okulär kontroll av brunnen. En okulär kontroll är att du inspekterar brunnen med dina ögon. Det är relativt vanligt att du behöver täta brunnens övre delar och lock för att förhindra att ytligt vatten med bland annat bakterier kan rinna ned i brunnen och förorena dricksvattnet.

Vattenanalys

När du ska göra en vattenanalys kan du hämta det material du behöver för provtagningen på Vimmerby reningsverk eller hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Priser för olika vattenanalyser ser du lite längre ned på sidan.

Efter provtagningen lämnar du dina vattenprover till vattenlaboratoriet vid reningsverket. Du kan lämna in vattenproverna på måndagar innan klockan 11.30. Från och med maj till och med augusti kan du också lämna in proverna på torsdagar innan klockan 11.30. Tänk på att proverna ska tas samma dag som de lämnas in.

Priser för vattenanalyser
Mikrobiologisk: 284
Kemisk: 600
Radon: 272
Uran, arsenik och bly: 468

Om du enbart beställer en metall så blir priset 350 kronor.

Priserna gäller vattenanalyser via Vimmerby kommun som har avtal med Eurofins. Alla priser är inklusive moms.

Barnvattenprov

Om du har barn under tolv månader och är fast boende i Vimmerby kommun med enskilt vatten har du möjlighet att göra en provtagning av ditt dricksvatten utan kostnad. Det kallas för barnvattenprov. Vill du göra ett barnvattenprov ska du kontakta vattenlaboratoriet vid reningsverket. De ansvarar för alla barnvattenprov. Tänk på att erbjudandet gäller ett vattenprov, inte flera, upp till ett års ålder. Små barn är särskilt känsliga för olika ämnen som kan finnas i vattnet. Därför är vattenkvaliteten av stor vikt.

Hur ofta bör jag göra en vattenanalys?

En rekommendation är att du som har egen vattentäkt, borrad eller grävd brunn, bör ta ett vattenprov minst vart tredje år. Du bör även analysera vattnet om du märker att det har förändrats, till exempel om slam bildats eller om smak och lukt förändrats. Du kan även få radonhalten i vattnet analyserat. Har du en bergborrad brunn bör du göra en analys av radonhalten. Grävda brunnar har inte lika hög risk att innehålla radon.

Analysprovsvaret

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Utifrån analysresultaten kan du se vilka problemen är och vidta åtgärder samt anlita professionell hjälp om det behövs. Enkla åtgärder så som tätning av brunnslock eller sätta in ventilationsgaller på luftningsrör kan minska risken för att vattenföroreningar ska uppstå.

Visar provsvaret att ditt vatten innehåller ett kemiskt ämne kan det i vissa fall gå att få ner halten genom att installera ett vattenfilter. Om det finns bakterier i vattnet som beror på att ytligt vatten runnit rakt in i brunnen kan du klorera brunnen efter att läckaget är åtgärdat. Dåliga avlopp i närheten kan också medföra att vattnet förorenas.

Har du frågor?

Om du har problem med din brunn eller ditt dricksvatten får du gärna kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen för rådgivning.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 20 maj 2015

Kontakt

Så tolkar du analysprovsvaret:

Tjänligt - Fullgott som dricksvatten och till övriga hushållsändamål.

Tjänligt med anmärkning - Vattnet utgör inte någon direkt risk för hälsan men ligger i riskzonen för att bli otjänligt.

Otjänligt - Använd inte vattnet till dryck eller matlagning. Kan i vissa fall användas till tvätt, dusch, wc och liknande.