Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Djur / Skadedjurskyttar/skadedjur

Skadedjurskyttar/skadedjur

För att kommunen ska ha möjlighet att avhjälpa problem med skadedjur har miljö- och byggnadsnämnden ansökt om tillstånd för skadedjursskyttar hos polismyndigheten i Kalmar län. För närvarande finns det åtta stycken.

Skyttarna har tillstånd att använda eldvapen inom detaljplanelagt område samt i tätbebyggt område som inte omfattas av detaljplan, för att avliva skadedjur. Utanför dessa områden ska man i första hand vända sig till den som har jakträtten.

Har man problem med skadedjur går det bra att kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen för frågor och eventuellt vidarebefordran till skytt om det är aktuellt.

Skadedjur

Skadedjur finns av olika slag

  • De som angriper mat och textil, till exempel mjölbaggar, mott eller pälsängrar.

  • De som besvärar människor, till exempel loppor och löss.

  • De som orsakar skador på material i hus, till exempel husbock och råttor.

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring.

Bor du i flerbostadshus och upptäcker råttor eller andra skadedjur i eller omkring din bostad ska du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om problemen inte löser sig och fastighetsägaren trots dina påstötningar inte gör något åt skadedjursproblemet kan du kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Även om det är fastighetsägaren som är ansvarig för att se till att fastigheter eller bostäder ska vara skadedjursfria är det var och ens, boende och tillfälliga gästers, ansvar att se till att problem inte uppstår. Tänk därför på att matning av småfåglar, kaniner och andra djur även kan dra till sig skadedjur som råttor.

Sidan granskad den 12 oktober 2012

Kontakt