Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Djur / Ormar

Ormar

För att få ha en orm inom vissa områden måste du söka tillstånd eller göra en anmälan hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Kraven är satta med hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.

När behöver jag söka tillstånd eller göra en anmälan?

Du måste ansöka om tillstånd eller göra en anmälan för att få ha en orm inom område med detaljplan eller område med fördjupad översiktsplan som har märkts ut på kartbilagan i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön.

Om det gäller en giftorm måste du ansöka om tillstånd. Gäller det en orm som inte är giftig måste du göra en anmälan.

Hur ansöker jag om tillstånd eller gör en anmälan?

Du ansöker om tillstånd eller lämnar in en anmälan genom att fylla i blanketten ”Ansökan eller anmälan om djurhållning inom detaljplanelagt område”. Du hittar blanketten till höger på sidan. Blanketten och bifogade handlingar skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Vad kostar det?

För att handlägga din ansökan eller anmälan tar vi ut en avgift enligt taxa som är bestämd av kommunfullmäktige. Avgiften för ansökan om tillstånd är 4500 kronor. Om det gäller en anmälan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 750 kronor.

Tillståndet är förenat med villkor:

  • Ormen får inte visas upp på allmän plats
  • Ormen ska förvaras i ett låst och rymningssäkert terrarium. Fönster, golvbrunnar, ventilationsöppningar och liknande ska vara försedda med säkerhetsnät eller andra anordningar som hindrar ormen att rymma.
  • Det bör finnas ett mindre antal personer med rätt kunskap som sköter om ormarna.
  • Du ska skicka en kopia på tillståndet till fastighetsägaren.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa om djurskyddskrav för hållande, uppfödning och försäljning av ormar som sällskap och hobby.

För giftormar gäller även dessa regler:

  • Terrariet ska vara placerat i ett särskilt rum som inte används som sovrum. Rummet ska vara låst när du som ägare inte vistas där.
  • Tillståndet ska sitta väl synligt i anslutning till utrymmet, med uppgift om ormens art.
  • Det ska sitta ett varningsanslag på dörren till rummet med texten: "Varning giftorm".
  • Vissa giftormar är svåra att hantera och har mycket verksamt gift vilket gör dem olämpliga som husdjur. Ett villkor för att få tillstånd för dessa ormar är att terrariet finns i en särskild byggnad som inte används som bostad.

Reptiler och salmonella

Salmonella är en sjukdom som är överförbar mellan djur och människa. Även friska reptiler kan sprida smittan till människor, som kan få akut diarré, magsmärtor och feber. Smittan sprids med reptilens avföring och vatten som smittats.

Hantera alla reptiler som smittbärare. Tvätta händerna ordentligt efter att du hanterat terrariet eller djuret. Föremål som varit i kontakt med djuret eller terrariet ska rengöras eller desinficeras med till exempel klorhexidinsprit. Undvik rengöring i kök där livsmedel hanteras.

Sidan granskad den 28 november 2017