Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Hälsoskydd / Djur / Djur som inte är sällskapsdjur

Djur som inte är sällskapsdjur

För att få ha vissa djur inom område med detaljplan eller områden med fördjupad översiktsplan som har märkts ut på kartbilagan i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön måste du ha tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Du hittar föreskrifterna till höger på sidan.

Du behöver tillstånd om du ska hålla:

  • Nötkreatur, häst, åsna, get, får eller svin
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Giftiga djurarter

Så ansöker du om tillstånd

Du ansöker om tillstånd genom att fylla i blanketten ”Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område”. Du hittar blanketten till höger på sidan. Blanketten och bifogade handlingar skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din ansökan tar vi ut en fast avgift enligt taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Avgiften är 3000 kronor. Länk till taxan hittar du till höger på sidan.

Sidan granskad den 1 juli 2016