Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Energi och klimat / Klimat

Klimat

Klimatet förändras. Det finns naturliga variationer i jordens globala klimat. De förändringarna sker ofta långsamt och kan ta tusentals år. Därmed hinner djur- och växtliv anpassa sig till nya förhållanden. Under senare århundraden har människan genom sina aktiviteter börjat påverka klimatet. Det sker i snabb takt och ger ingen möjlighet för många djur- och växtgrupper att anpassa sig utan de mest känsliga arterna och ekosystemen försvinner.

Människan är helt beroende av övrigt liv på jorden. Den biologiska mångfalden ger oss möjligheter att på olika sätt utnyttja resurser för att tillfredsställa livsviktiga behov. Därför är det mycket viktigt att ekosystem och strukturer, ekologiska samband och processer är livskraftiga.

Alla jordens organismer och ekosystem är ytterst beroende av ett antal fysikaliska betingelser, som temperatur, fuktighet och tillgång på mineraler. Om jordens klimat förändras snabbt och radikalt kommer många ekosystem att försvinna och mängder av arter att dö ut. Därför är det väldigt viktigt att begränsa den pågående globala uppvärmningen. Vi måste också anpassa oss till ett förändrat klimat för att minska samhällets sårbarhet.

I Sverige är Kalmar län en pionjärregion i arbetet med att reducera utsläppen samtidigt som en hållbar tillväxt uppnås. Målet är att bli fossilbränslefritt 2030 – arbetet med att åstadkomma det har samlats under namnet No Oil.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 12 oktober 2011

Kontakt