Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Energi och klimat / Energi- och klimatrådgivning / Nytt hus

Nytt hus

Här hittar du information om vad du ska tänka på när du ska köpa eller bygga nytt hus.

Ofta vägs energieffektiva lösningar mot ekonomi och då är det lätt att välja det som är billigast. Men det som är billigast vid inköpstillfället kan kosta mer under husets livslängd än vad en mer energieffektiv lösning gör. Du ska inte behöva byta ventilationssystem eller uppvärmningsalternativ om fem eller tio år bara för att det du valde har blivit för dyrt i drift.

Regler och lagar

På Boverkets webbplats kan du läsa om de byggregler och konstruktionsregler som reglerar de krav som ställs på byggnadens energihushållning och funktionalitet när det gäller till exempel badrum, bärförmåga, stadga och beständighet.

Lagstiftningen anger en maxnivå när det gäller energianvändning per kvadratmeter- det finns flera bra exempel på hus som har betydligt lägre energianvänding per kvadratmeter än vad byggreglerna anger. Kraven kommer också att skärpas på sikt – från och med 2021 måste alla nybygga hus vara nära nollenergihus. Just nu utarbetas reglerna för vad som då kommer att vara tillåten energianvändning. 

Placeringen påverkar energianvändningen

Klimatpåverkan utifrån har ofta stor inverkan på energianvändningen i huset. Bygg gärna huset på en skyddad plats och placera små fönster mot norr och stora fönster mot söder.

Undvik energibovar

Fönstren är tillsammans med balkong- eller verandadörren ofta de största energibovarna i husets klimatskal. Satsa på fönster med lågt U-värde. De är lite dyrare men det tjänar du snart in på lägre energibehov och högre komfort. U-värdet beskriver hur väl fönstret isolerar.

Lågenergi- och passivhus

Satsa på att bygga ett lågenergihus som har mycket bra isolering i klimatskalet (väggar, golv, tak, fönster och dörrar). Isoleringen gör att en stor del av värmen som alstras inne i huset av människorna som bor där, av hushållsmaskiner och hemelektronik stannar kvar i huset. I ett passivhus gör bra isolering och värmeåtervinning att man i stort sett inte behöver tillföra någon värmeenergi alls.

Huset utrustas med ett ventilationssystem där värmen i den utgående luften tas tillvara och används för att värma den nya luften. En solfångare på taket hjälper till att hålla nere energianvändningen för varmvattenproduktion. Vill du veta mer? Klicka på länken till höger.

Energideklaration

Från och med 1 januari 2009 ska villor och radhus som är till försäljning energideklareras. På länksidorna i högerkolumnen finns råd och information om hur man gör.

Med utgångspunkt från energianvändningen i ditt hus ges förslag på åtgärder för att minska energianvändningen. Energideklarationen kan därigenom bidra till en bättre inomhusmiljö, sänkta energikostnader samt minskade utsläpp av växthusgaser.

Dela och tipsa

Använd sociala medier för att dela och tipsa om den här sidan. Läs mer om Vimmerby i sociala medier

Facebook Twitter Delicious
Sidan uppdaterad den 28 september 2011

Kontakt