Du är här: Hem / Bygga, bo & miljö / Energi och klimat / Energi- och klimatrådgivning / Hushållsel / Gör din egen el

Gör din egen el

Genom egna solceller eller ett eget vindkraftverk kan du producera din egen el.

Den el du själv producerar, men inte konsumerar, kan gå ut på elnätet. För att kunna mata ut elen på elnätet och få betalt för den måste du installera en mätare som ger timvärden på levererad el. För små kunder som totalt sett använder mer el under året än man producerar och med ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere så står elnätbolagen för ett eventuellt mätarbyte.

Det pågår en översyn av lagar och regler för att det ska bli enklare för den som vill producera sin egen el. I november 2010 lämnade Energimarknadsinspektionen en rapport till Regeringen som bland annat föreslår att elhandelsföretagen ska vara skyldiga att ta emot den producerade elen. Rapporten föreslår också att elnätbolagen ska använda nettodebitering, det vill säga att din nätavgift ska baseras på skillnaden mellan den el du köper och den du levererar. Rapporten föreslår inte kvittning av energikostnaderna för den el du köper mot den el du säljer, eftersom detta strider mot nuvarande skattelagstiftning.

Några politiska beslut kring utredningens förslag har ännu inte fattats eftersom detta strider mot nuvarande skattelagstiftning. Regeringen utreder för närvarande frågan och väntas förbereda ett förlag på införande av nettodebitering.

Småskalig produktion av el från solceller

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. Att installera solceller är en långsiktig investering. När solen skiner producerar du egen el. När solen inte skiner köper du el via ditt elbolag, precis som vanligt.

Läs mer om produktion av el från solceller i högerspalten.

Regeringen har infört ett stöd för småskaliga solcellsanläggningar. Läs mer om solcellsstödet under "Aktuella bidrag och stöd" i vänsterspalten. 

Småskalig vindkraft

Det finns olika typer av småskaliga vindkraftverk och utbudet växer ständigt. Läs mer om hur du kan producera el för eget bruk med hjälp av vinden, och vad som är viktigt att tänka på.

Klicka på länken i högerspalten för att läsa mer om småskalig produktion av el från vind.

Sidan uppdaterad den 11 juli 2013

Kontakt